Overdrachten leiden tot nieuwe samenwerking

#hierhuisinnovatie Ontwikkelingen Overdrachten leiden tot nieuwe samenwerking

Een overdracht van het HierHuistInnovatie Huis is slechts een eerste kennismaking tussen twee personen en vormt vaak de opmaat voor mooie nieuwe samenwerkingen. Hoewel de HHI-verslaggever niet bij deze vervolgafspraken aanwezig is, zijn ons toch mooie samenwerkingen ter ore gekomen! Hierbij een paar voorbeelden.

Douwe van Drogen droeg het huis over aan Jan Baljeu. Samen spraken ze over de kansen om het vervoer in het centrum verder te verduurzamen.

Folkert Sonsma en Vincent Laracker troffen elkaar op ROC Friese Poort, maar Vincent haalt het onderwijs liefst in eigen huis. Nauwe samenwerking is voor Vincent essentieel om goede medewerkers te krijgen. Er werden mooie plannen gesmeed en meteen een vervolgafspraak gepland.

Gerard Hoekstra, Anna Kruit en Sjoerd Postma hadden tijdens hun overdracht meteen het plan om meer samen te werken rond scholing voor werkzoekenden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst voor werkzoekenden op ROC Friese Poort.

Astrit Berisha en Henner de Vries vonden elkaar op het thema duurzaamheid en hebben een vervolgafspraak gemaakt om de agenda’s en ambitie van de Rabobank en Van der Wiel op dit thema op elkaar te laten aansluiten.

Een netwerk van 50 mensen en counting...

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Menu