Gerard Hoekstra en Anna Kruit – gemeente Smallingerland

Gerard Hoekstra en Anna Kruit - accountmanagers team Ondernemen en Ontwikkelen - Overheid
15
#hierhuisinnovatie Actieve deelnemers Gerard Hoekstra en Anna Kruit - gemeente Smallingerland

“Laten we concrete afspraken maken!” – Gerard Hoekstra en Anna Kruit

“Laten we maar een concrete afspraak maken.” Het waren de woorden van Sjoerd Postma toen hij ontdekte dat de afspraak rondom de huisoverdracht al bijna tegen het einde liep. En die woorden geven al dat het gesprek zeer ‘vruchtbaar’ genoemd kan worden.

Even terugpakken. Het was Sjoerd die het #hierhuistinnovatie-huis in handen had en graag de verbinding wilde zoeken met de Gemeente Smallingerland. En zo kwam een huisoverdracht tot stand tussen Sjoerd en Gerard Hoekstra. Maar daar bleef het niet bij. Gerard wilde namelijk ook graag zijn collega Anna Kruit hierbij betrekken. En zo kwam er een gesprek tot stand tussen Sjoerd, Anna en Gerard.

Gerard en Anna zijn bij de gemeente werkzaam als accountmanager bij het team Ondernemen en Ontwikkelen. En kort samengevat: hun doel is het terugdringen van de werkloosheid in de gemeente. Dit doen ze door samen met mensen die geen werk (meer) hebben opzoek te gaan naar een plek waar ze aan de slag kunnen. En om dit te realiseren zijn ze veel in gesprek met werkgevers, uitzendbureaus, het UWV en Sociale Werkvoorzieningen. Maar ook (bij)scholing is een zeer relevant thema voor Anna en Gerard. “Soms komen mensen uit een branche waar nog maar weinig werkgelegenheid is en kan het helpen als we ze kennis laten maken met een andere branche.”

“Zoals de techniek,” vult Sjoerd met een glimlach aan. “Ook in deze tijd zijn vakmensen in de techniek zeer gewild. Het lijkt mij interessant om te kijken hoe we mensen, die elders buiten de boot gevallen zijn, kunnen enthousiasmeren voor de techniek. Al dan niet met een stuk (bij)scholing daaropvolgend. Er zijn kansen genoeg.” Anna en Gerard zijn één en al oor: “Door corona zien we nu al meer uitval in het werkveld en weten we dat veel in de WW komen.” Voor die categorie mensen werken Anna en Gerard samen met de GAP Academy: “We testen de mensen op vaardigheden en dan kan bijvoorbeeld blijken of ze wel of niet geschikt zijn voor de techniek. En vanuit daar gaan we samen met werkgevers kijken of we ze op het minimale niveau kunnen krijgen om mee te draaien in een bedrijf. En daarbij zijn BBL-trajecten vaak een uitkomst. Zo kunnen ze leren en werken tegelijk. En zich zo ontwikkelen.”

En dan die concrete afspraak. Sjoerd zou graag samen met Anna en Gerard willen kijken hoe ze de uitvallers in het werkveld de mogelijkheden van het onderwijs kunnen laten zien. “Vaak is voor die groep mensen het onderwijs niet gelijk dé plek waar ze zich oriënteren. En dat is jammer, wij kunnen ze met bijvoorbeeld een BBL-traject helpen om weer aan de slag te gaan. En daarnaast kunnen ze zich ondertussen ontwikkelen. “Laten we de afspraak maken,” sluit Gerard af.

Een netwerk van 50 mensen en counting...

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Menu