Joost Krebbekx – Innovatiecluster Drachten

Joost Krebbekx - Programmamanager Innovatiecluster Drachten - Ondernemers
12
#hierhuisinnovatie Actieve deelnemers Joost Krebbekx - Innovatiecluster Drachten

Het #hierhuistinnovatie Huis in (virtuele) handen van Joost Krebbekx

Het is nog maar een dikke week geleden dat Ico van Slooten tijdens de eerste online huisoverdracht het #hierhuistinnovatie Huis kreeg van Sieta Stel. Een handje vol dagen die gevoelsmatig eerder voelen als een handvol jaren. De wereld staat niet stil, maar gevoelsmatig wel. Hoe groot het contrast met de problematiek in de wereld, in het land en zelfs in de buurt ook is, in deze tijd is verbondenheid een kracht die ons allen kan gaan helpen. En daarom was ook deze online huisoverdracht zeer waardevol.

Het was Ico van Slooten die Joost Krebbekx het #hierhuistinnovatie Huis gunde. Joost is programmamanager bij Innovatiecluster Drachten (ICD). Innovatiecluster Drachten is een, zoals ze het zelf noemen: internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende High Tech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Binnen het cluster is Joost altijd bezig om onderwijs en overheid te koppelen aan de bedrijven die aan het cluster verbonden zijn. Ook werkt het ICD regelmatig met het Innovatiehuis samen. We kunnen stellen dat het Huis in bekende handen is!

Het ICD focust zich heel bewust op de High Tech System bedrijven. “Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Noord-Nederland, maar als je die allemaal bij elkaar zet heb je niet gelijk een match. Daarom hebben we gezegd dat we graag in het Noorden ons willen focussen op deze soort bedrijven.” Joost benadrukt nog dat de deelnemers aan het ICD niet alleen grootbedrijven zijn, maar dat er ook kleinere bedrijven lid zijn met al hun eigen uitdagingen. Daarom werkt het ICD onder andere ook aan de strategische personeelsplanning en wordt samengewerkt met het onderwijs t.a.v. de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het ICD is aan de ondernemer-kant begonnen en in de loop van tijd werd daar al snel onderwijs bij betrokken. Er kan dan ook gezegd worden dat ze binnen het ICD veel afweten van samenwerking binnen de 3o’s. Zo promoot Joost, samen met de bedrijven op scholen de techniek, probeert hij studenten aan te leveren bij de verschillende studies en werkt hij nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Bij de RUG probeert het ICD al invulling te geven aan het concept ‘Universiteit van het Noorden’ van Jouke de Vries, en zo te werken aan studies die relevant zijn voor de bedrijven binnen het cluster. Daarbij worden mensen primair opgeleid voor de bedrijven van het ICD, maar zijn er ook bredere mogelijkheden voor de uitstroom van studenten naar andere MKB bedrijven.

Joost is daarnaast bezig om genoeg activiteiten te organiseren die de verdere doelstellingen van het ICD ondersteunen. Joost heeft een heldere visie als het gaat om het samenwerken binnen de 3o’s: “Voor mij zijn segmentatie en focus het allerbelangrijkste. Het MKB en het onderwijs zijn beide brede begrippen die daardoor niet altijd optimale verbinding hebben. Als je echt een klein segment van bedrijven kan koppelen aan specialistische opleidingen dan kan hier een mooie gerichte samenwerking ontstaan.” Hierbij is het volgens Joost belangrijk dat er een gesprekslijn ontstaat die altijd gericht is op de toekomst. Goed te kijken wat voor type student het bedrijfsleven straks nodig denkt te hebben en daarover in gesprek te gaan met de kennisinstellingen.

En gaandeweg het gesprek wordt duidelijker waarom het ICD, waarbij de ‘D’ toch echt voor Drachten staat, zo uitwaait over heel Noord-Nederland. “Bedrijven kennen geen grenzen. En wanneer je echt gaat focussen op 1 sub-cluster, kom je er al snel achter dat een bredere samenwerking dan heel lonend kan zijn. Hoe meer je segmenteert, hoe breder je focus moet zijn. Alleen dan kan er een vruchtbare samenwerking ontstaan.” aldus Joost.

De videocall wordt afgesloten met de digitale Huisoverdracht en een gesprek tussen Joost en Ico over de impact van het coronavirus op henzelf en de organisaties waarvoor- en waarmee ze werken.

Een netwerk van 50 mensen en counting...

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Menu