Rypke Procee – VoorBeroepsOnderwijs

Rypke Procee - Eigenaar VoorBeroepsonderwijs - Ondernemers
6
#hierhuisinnovatie Actieve deelnemers Rypke Procee - VoorBeroepsOnderwijs

Het #hierhuistinnovatie huis naar onderwijsondernemer Rypke Procee

Brant Visser en Rypke Procee kenden elkaar nog niet voorafgaand aan deze dag. Een ware ‘blind-date’ rondom het innovatiehuis zou je dan ook kunnen zeggen. Tijdens een eerste kennismaking vertel je natuurlijk eerst iets meer over jezelf. Toen Brant hiermee startte, bleken de twee mannen al snel een connectie te hebben. In de tijd dat Brant nauw betrokken was bij de NVON (vereniging van docenten voor onderwijs in natuurwetenschappen) zat, werkte Rypke daar ook veel mee samen. Er kwamen veel namen aan bod. ‘Ken jij … ook?!’ En zo veranderde deze ontmoeting, tussen ogenschijnlijk twee onbekenden, al snel in een gesprek dat op menig verjaardag gevoerd had kunnen worden.

Dan nu iets meer over de man waar Brant het Huis aan heeft doorgegeven. Rypke Procee blijkt, na wat online speurwerk, een verbinding te hebben met heel veel mensen. Zonder dat ze dat daadwerkelijk weten waarschijnlijk. In zijn periode bij uitgever Wolters-Noordhoff ontwikkelde Rypke de methode: ‘Pulsar’ en heeft hij zich ingezet bij het institutionaliseren en de grootwording van de Binas. Het boekje dat een eigen Wikipediapagina heeft en dat door elke student, die in aanraking is gekomen met biologie, natuurkunde of scheikunde, gezien wordt als hét heilige boek op de weg naar hun diploma. 

Na zijn tijd bij Wolters-Noordhoff wilde Rypke voor zichzelf beginnen. En zo kwam hij terecht bij Edu’Actief, een uitgeverij die zich richt op het beroepsonderwijs. Hier wilden ze een fonds oprichten voor zorg & welzijn, iets wat er tot dan toe niet was. In die tijd kon Rypke al gezien worden als een pionier. Hij zag dat leerlijnen van het VMBO veel overlap hadden met die voor MBO niveau 1 & 2 en bedacht daarom een plan om deze leerlijnen op elkaar te laten aansluiten. Op die manier konden studenten sneller afstuderen. Een plan dat in deze tijdsgeest goed zou passen. Echter bleek Rypke destijds iets te vroeg te zijn. Scholen wilden wel, maar zagen niet goed hoe ze konden samenwerken met andere instanties en wisten niet wie dan welke verantwoordelijkheid op zich moest nemen. Hier kon Brant over meepraten: “Wil je bijvoorbeeld binnen een school alle roosters synchroniseren, dan kost dat jaren. Innovatie in het onderwijs is er vaak één van de lange adem.”

‘Het leven lang ontwikkelen’ is een onderwerp waar zowel Brant, als Rypke vol passie over praten. Dat is de uitdaging waar het onderwijs, maar ook het bedrijfsleven nu voor staan. “Hoe geven we dat vorm bij: studenten, het onderwijs en het bedrijfsleven?” Bedrijven zouden werknemers periodiek een ander perspectief moeten bieden. Een lasser hoeft niet zijn hele leven lasser te blijven, wanneer hij/zij maar ambitieus is. Eigenlijk zou vanuit het onderwijs al aan jonge mensen geleerd moeten worden, dat iets niet definitief is. Een leven lang ontwikkelen heeft waarde voor alle partijen. Rypke ziet ook dat de overheid het ook stimuleert: “Ik zou het mooi vinden wanneer wij in onze regio kunnen zeggen dat wij maximaal geprofiteerd hebben van de mogelijkheden die de overheid biedt op dit vlak. Er is veel geld beschikbaar, dus laten we daar mooie dingen mee doen!”

Brant en Rypke sluiten het gesprek af met een gezamenlijk doel. “We hebben hier in Fryslân een relatief hoge instroom in het vmbo, daar ligt misschien een zorg maar vooral ook een kans” zegt Rypke. Daardoor hebben wij een hoge instroom van potentiële vakmannen en vakvrouwen. “Als wij ervoor kunnen zorgen dat deze mannen en vrouwen op de juiste plek komen, wat Brant zijn missie is. En daarnaast ervoor zorgen dat ze onderweg niet uitvallen, dit kan door doorlopende leerlijnen. Dan kunnen wij hier veel bereiken. In de rest van het land kiezen veel studenten voor de havo. Maar de uitval vanuit de havo naar het hbo is dusdanig hoog (rond de 60%), dat wij hier onder aan de streep misschien nog wel meer potentie hebben.” Op een te hoog niveau starten is niet altijd efficiënt, het gaat om de juiste route voor elke jongere. Als we er tevens voor zorgen en faciliteren dat mensen ook na hun schoolperiode, als werkende, kunnen blijven leren dan kunnen we veel bereiken.

Een netwerk van 50 mensen en counting...

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Menu