Sjoerd Postma – ROC Friese Poort

Sjoerd Postma - Coördinerend docent ROC Friese Poort - Onderwijs
14
#hierhuisinnovatie Actieve deelnemers Sjoerd Postma - ROC Friese Poort

“Uiteindelijk hebben zowel onderwijs, overheid als ondernemers er belang bij dat kinderen goed weten waar ze uit kunnen kiezen en wat voor kansen er in het verschiet liggen.”

Sjoerd Postma – ROC Friese Poort

Anne Gerben Terpstra had als huiseigenaar de keuze aan wie hij het huis graag door wou geven. Het leek hem wel leuk om voor een onbekende te kiezen. De keuze viel op Sjoerd Postma. Sjoerd is als coördinerend docent werkzaam bij ROC Friese Poort. Momenteel werkt Sjoerd, net als vele anderen, vanuit huis. En dat is prima te doen, zo zegt hij zelf. Al moet hij wel bekennen dat hij de omgang met mensen op de werkvloer toch wel mist. “Je ziet dan ook dat er steeds een beetje meer leven komt in de bedrijven zelf. Langzamerhand vinden mensen wegen om toch af en toe even langs het bedrijf te gaan. En daar is niks mis mee.” Vanuit huis onderhoudt Sjoerd nauw contact met zijn studenten die stagelopen of aan het afstuderen zijn. Processen die zo goed als mogelijk doorlopen in deze tijden. En dat is maar goed ook.

Anne Gerben en Sjoerd hebben een mooi gesprek over studenten. Als het niet ging over mensen van vlees en bloed zouden we kunnen zeggen dat Sjoerd de rol van leverancier en Anne Gerben de rol van potentiële afnemer heeft. Dat is natuurlijk even dollen, maar om in die belevingswereld te blijven: het is ook bij studenten de uitdaging om de vraag en het aanbod zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. Anne Gerben geeft aan dat hij genoeg projecten op de plank heeft liggen die hij met studenten op zou willen pakken. Maar dat het soms lastig is om een juiste match te vinden. Zowel met student als met de opleiding. En op dit thema komt Sjoerd zijn tweede functie ook snel boven water. Sjoerd is namelijk relatiebeheerder bij Sterk Techniek Onderwijs (STO) Zuidoost-Friesland.

Bij de STO zet Sjoerd zich in voor technische studies. Door voorlichtingen te geven op basisscholen hoopt Sjoerd dat de instroom van studenten in technische studies bevorderd wordt. Het project stelt zich ten doel om voor de komende vier jaar de instroom stabiel te houden. Door demografische ontwikkelingen is de verwachting namelijk dat de instroom de komende vier jaar met zo’n 30 tot 40% af zal nemen. Daarbij komt dat de vraag naar technische studenten groeit. Het bedrijfsleven staat er om te springen. Volgens Sjoerd is dit voor studenten een mooie kans. Hij zou graag zien dat er nog meer ruimte komt voor technische activiteiten en voorlichtingen op basisscholen. “Leerkrachten worstelen vaak met een druk lesschema en schrappen dan nog wel eens dit soort dingen.” En dat is toch zonde. Kinderen weten hierdoor vaak niet voldoende over techniek en wat ze daar later mee kunnen.

Anne Gerben denkt graag mee met Sjoerd als het gaat om het enthousiasmeren van kinderen en opleiden van studenten. Uiteindelijk hebben zowel onderwijs, overheid als ondernemers er belang bij dat kinderen goed weten waar ze uit kunnen kiezen en wat voor kansen er in het verschiet liggen.

Een netwerk van 50 mensen en counting...

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Menu