Vincent Laracker – Van der Heide

Vincent Laracker - directeur Van der Heide - Ondernemers
19
#hierhuisinnovatie Actieve deelnemers Vincent Laracker - Van der Heide

Het #hierhuistinnovatiehuis een stukje veiliger –

Vincent Laracker

De nieuwe Huiseigenaar is Vincent Laracker, directeur bij van der Heide. Het bedrijf dat in Nederland marktleider is op het gebied van elektrotechnische veiligheid. Van kathodische bescherming, bliksembeveiliging en veiligheidsinspecties tot opleidingen en examendiensten. Bij van der Heide zorgen ze ervoor dat Nederland elke dag een stukje veiliger wordt. Nadat Vincent ons uitgebreid vertelt over het fenomeen bliksem en onweer én vertelt woonachtig te zijn in Brabant, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat Vincent wel eens een inspiratiebron kan zijn geweest voor een liedje van Guus Meeuwis. Maar waarschijnlijk slaat onze fantasie nu even door.

Bestendigheid van innovatie is veiligheid

Terug naar waar het om gaat: Vincent. Want Vincent, en daarmee van der Heide, kan gezien worden als inspiratiebron in de regio voor innovatie en onderwijs. Innovatie is een thema dat zich vaak toespitst op de duurzame en/of nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Vincent: “Wanneer het aankomt op de bestendigheid van innovatie is veiligheid een zeer belangrijk thema. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er veel in zonnepanelen is geïnvesteerd. Eerst op het dak van een privéwoning. Toen langs de snelweg en nu worden daken van veel grote gebouwen voorzien van zonnepanelen. Een prachtige vooruitgang als we het hebben over duurzaamheid. We zien ook dat er (brand)veiligheidsrisico’s aan kleven. Verzekeraars worden kritischer en stellen aanvullende eisen aan de zonnepaneleninstallaties. Als één van de drie gecertificeerde partijen in Nederland, leiden we niet alleen mensen op om zonnepanelen te installeren, ook hebben we gecertificeerde inspecteurs in dienst die de zonnepaneleninstallaties toetsen op (brand)veiligheid. Het is één van de vele voorbeelden waarbij duurzaamheid, innovatie en onderwijs binnen van der Heide samen komen.”

Op zoek naar (vak)mensen
Bij de vorige huisoverdracht kwam het thema onderwijs al uitgebreid ter sprake. Jeroen van Wijk gaf aan dat hij vanuit de gemeente graag de spil is tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook Vincent merkt dat het aantrekken van goede, jonge (vak)mensen een grote uitdaging  is voor van der Heide. “Wij hebben er voor gekozen om rondom onze kantoren (die door heel Nederland zitten) een aantal onderwijsinstellingen te benaderen, waar we mee samenwerken. We gaan daar bijvoorbeeld drie keer per jaar naartoe voor gastcolleges en hebben nauw contact met de stage-coördinatoren van deze scholen.” Jeroen en Vincent merken op dat deze manier van werken anders is dan jaren geleden. Bedrijven zijn nu zelf veel actiever op zoek naar nieuwe medewerkers.

Een aantrekkelijke regio

In de regio Smallingerland, en misschien wel het Noorden in het algemeen, blijven jongeren veel minder plakken merkt Vincent op. “In de Randstad is het makkelijker om een stagiair na zijn stage te behouden, ook al woont deze niet direct in de plaats van jouw kantoor. De stap van bijvoorbeeld Breda naar Amsterdam is gevoelsmatig veel kleiner dan van Drachten naar Amsterdam of andersom. Bij ons werken veel mensen uit de directe regio. Dat is natuurlijk heel mooi, maar om te kunnen blijven innoveren wil je soms ook mensen uit andere provincies aan je bedrijf binden.” En daar vinden Jeroen en Vincent elkaar. “Samen mogen én kunnen we de regio aantrekkelijker maken!”

Een netwerk van 50 mensen en counting...

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Menu