Ilona Zwanenburg

Aanjager O3 Smallingerland | Overheid - Innovatieteam

Overheid | Gemeente Smallingerland | www.smallingerland.nl | Rol binnen organisaties: Aanjager O3 Smallingerland | Rol in begeleidingsteam #hierhuistinnovatie: Verbinder, linking pin naar de gemeente en andere overheden

INNOVATIE INSPITEERT!

Smallingerland kent veel innovatie. Dat is iets om trots op te zijn en vooral iets om met elkaar te delen. Innoveren kan ons helpen om met uitdagingen om te gaan. Uitdagingen op -bijvoorbeeld- de (toekomstige) arbeidsmarkt: het speerpunt in mijn werk als aanjager binnen de O3 van Smallingerland. Bij innovatie denk ik aan ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Innovatie is aan nieuwsgierige mensen die willen weten hoe dingen anders en beter kunnen. Beter begint bij ‘willen’ en gaat via ‘kunnen’ naar ‘doen!’. Innoveren kan binnen een product, proces, werk- of denkwijze. Innovatie -groot of klein- is baanbrekend of vernieuwend voor jezelf en jouw organisatie.

Vanuit mijn rol als aanjager O3 (ondernemers, onderwijs, overheid) bij de gemeente is mijn doel het verstevigen van de samenwerking tussen de 3 O’s om de arbeidsmarkt in Smallingerland te versterken. Weten wat er speelt en leeft, partijen met elkaar verbinden passen zowel bij mijn rol als aanjager als bij mijn rol binnen het innovatieteam van de beweging #hierhuistinnovatie. Een mooie match dus! Ik denk graag mee en ga graag -samen met mijn collega’s- aan de slag met vragen waar wij als gemeente een rol in kunnen vervullen.

Op deze manier kan ik een bijdrage leveren aan een Smallingerland waar partijen elkaar kennen, weten te vinden en waar ze gezamenlijk tot mooie (vernieuwende) resultaten komen!

“Wat heb ik vandaag geleerd?”

Een groeiend innovatief netwerk..

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Zet jij jezelf op de kaart?
Beweeg met ons mee op #hierhuistinnovatie
    Menu