Teuny Bosma

Teamleider Drachtster Lyceum & Matrix Lyceum | Onderwijs - Innovatieteam

Onderwijs | Singelland | www.singelland.nl | Rol binnen organisatie: Teamleider Drachtster Lyceum & Matrix Lyceum | Rol in begeleidingsteam #hierhuistinnovatie: Verbinder naar het onderwijs, vraagbaak, creator

SAMENWERKEN BUÍTEN DE DEUREN VAN HET ONDERWIJS!

Met #hierhuistinnovatie krijgen we in Drachten en Smallingerland de kans om samen een beweging in gang te zetten. Een kans die ik met beiden handen aan wil pakken, omdat vernieuwing nooit vanuit één sector tot stand komt. Innovatie is voor mij vernieuwing. Verandering in het pakken van mooie kansen in samenwerkingen door alle lagen en alle organisaties heen: van directie tot werkvloer, van Onderwijs en Ondernemers tot Overheden. Vernieuwing komt vaak van buiten, omdat je van daaruit beter ziet wat er binnen beter kan.

Binnen mijn rollen in het Innovatieteam hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en succesvolle invoering van vernieuwing en nieuwe samenwerkingen.

“Samen mooie dingen doen…”

Een groeiend innovatief netwerk..

Ben jij onze volgende uitbreiding? Je bent welkom!

Zet jij jezelf op de kaart?
Beweeg met ons mee op #hierhuistinnovatie
    Menu